lördag, 23 september 2017 21:37

Ett brev till CDC

Det Europeiska Centers for Disease Control and Prevention (ECDC) kungjorde nyligen att de släppt en ny lista med de trettio farligaste infektionssjukdomarna, och den innefattade Lyme Borrelios (LB). Enligt det Amerikanska CDC, är LB den snabbast ökande vektorburna sjukdomen i Nordamerika. Nyligen erkände en grupp av 15 författare offentligt att de uppmanade till att man upphör med testning av patienter med misstänkt infektion. Då ställer man sig frågan varför ett direkt DNA test för Lyme infektionen inte blir tillgängligt för allmänheten för att upptäcka LB infektionen så tidigt som möjligt? Den frågan ställde i till CDC:s nye direktör.

Published in Blog

Artikeln ´To test or not to test? Laboratory support for the diagnosis of Lyme borreliosis´ av Dessau et al. publicerades 5 september 2017. Där erkänner man det patienter med kronisk borrelia känt till i årtionden: dagens serologiska tester är inte pålitliga. Men i stället för att lita på kliniska diagnoser på grund av den dåliga kvaliteten på testerna eller att använda några av alla de känsliga testmetoder som finns tillgängliga, rusar de 15 författarna mot den underliga slutsatsen: “Vi bör begränsa bruket av dessa mycket opålitliga tester endast till de människor som visar de mycket få symtom som man finner i falldefinitionen för Lyme borrelios.”

Published in Blog

I USA har aldrig tidigare skådade skadeståndskrav ställt på CDC i en stämningsansökan enligt anti-trust lagarna, och den är på $57 milljoner.  De anklagas för att medvetet hålla tillbaka användningen av pålitliga direkta DNA-tester för Lyme borrelios. Du kan läsa om målet med stämningen och vilken inverkan de har potential att få i denna artikel.

Published in Blog

Laboratoriet Innatoss har fått nästan 2 miljoner euro i bidrag från europeiska unionen för att utveckla ett bättre prov för diagnostik av borrelia tillsammans med 3 europeiska partners. Enligt direktör Anja Garritsen kan vem som helst bli sjuk i borrelia i morgon. Risken för att bli smittad av ett fästingbett ökar, och med dagens teknik och kunskap är oddsen höga att den akuta infektionen inte upptäcks och därför övergår till att bli kronisk. Vi sökte upp Miss Garritsen för en intervju.

Published in Blog