lördag, 12 augusti 2017 16:38

Intervju med Kenneth Liegner

Dr. Kenneth Liegner har varit frontfigur i debatten runt Lyme-borrelios i trettio år. I denna fjärde intervju, frågar jag honom om hans stora erfarenhet med behandling av borrelios och hur “managed care” har påverkat val av terapier.

Published in Blog
måndag, 07 augusti 2017 20:21

intervju med Ying Zhang

Professor Ying Zhans forskning har fokuserat på bakteriers resistens och persistens mot antibiotika. Han har arbetat med tuberkulos i åratal. Sedan 2009 har han även arbetat med borrelia. Resultatet av hans forskning har kastat nytt ljus över kronisk borrelios.

Published in Blog
onsdag, 26 juli 2017 18:06

Intervju med Kim Lewis

Dr Kim Lewis har specialiserat sig på persistorceller, och Dr Horowitz refererade till hans banbrytande forskning. Kan persistorceller vara förklaringen till varför många symtom på borrelia kvarstår efter behandlingen? Dr Lewis är professor i Mikrobiologi vid NorthEastern University i Boston.

Published in Blog

Jag frågar doktor Richard Horowitz om lösningar för kronisk Lyme-borrelios och varför dagens riktlinjer inte gynnar patienterna. “Finns det hopp för patienter med Lyme-borrelios?” Doktor Richard Horowitz svarar på den fråga som många skyndar sig att ställa.

Published in Blog

BVIKZ är en intressegrupp för undersökning av barnavård, har utfört en undersökning rörande falska anklagelser om misshandel och bristande omhändertagande som Hollands barnavårdsnämnder utfärdat. Den är nu sammanställd och innefattar 168 individuella fall. Mer än trettio procent av dessa fall rör barn med Lyme borrelios.

Published in Blog
måndag, 14 december 2015 21:32

The 2011 Dutch patient-based Lyme research

There is no translation available.

In 2009 the Dutch Federation for Lyme Patients started a national petition to influence Dutch national policies concerning information, testing and treatment of Lyme Disease. In 2011, this initiative was followed by a survey by the Ombudsman Foundation. Because both initiatives seem to be unknown to everyone outside of the Netherlands, we post this blog as a summary in English. 

Published in Educational