Denna omfattande lista på faktagranskade referenser visar på sambandet mellan Lyme Borrelios, co-infektioner och psykiska problem sattes samman av Robert C Barnsfield, MD, DLFAPA, inför det vittnesmål han nyligen avlade rörande Lyme Borrelios Disease. Eftersom både patienter och läkare kämpar med den förvirring som förekommer runt vilka psykiska symtom som Lyme Borrelios ger och med att man blandar ihop orsak och verkan (“är det den psykiska rubbningen som orsakar sjukdomen eller är de störningar man noterar i stället symtom på den?”), så vi skidade med listan åt er. Den kan vara till god hjälp, om man exempelvis handskas med handläggare från barnavårdsnämnder.

Published in Blog