onsdag, 22 november 2017 00:01

Lyme-borrelios och psykiatriska sjukdomar

Tillsammans med ett stigande antal komplexa kroniska sjukdomar orsakade av dolda patogener upplever vi att man uppfunnit begreppet ´somatiseringstörningar´. Detta oroar både pateinterna, som oftast får veta att de lider av psykiska störningar utan att man har utfört en korrekt utredning om den biologiska bakgrunden till deras symtom, och inte heller vilken behandling deras läkare givit dem. Denna artikeln är skriven av psykiatrikern Robert Bransfield och ger en bättre förståelse av interaktionen mellan hjärnan och kroppen och en kritisk analys av den funktion skapandet av det nya begreppet somatiseringssyndrom.

Published in Blog

Denna omfattande lista på faktagranskade referenser visar på sambandet mellan Lyme Borrelios, co-infektioner och psykiska problem sattes samman av Robert C Barnsfield, MD, DLFAPA, inför det vittnesmål han nyligen avlade rörande Lyme Borrelios Disease. Eftersom både patienter och läkare kämpar med den förvirring som förekommer runt vilka psykiska symtom som Lyme Borrelios ger och med att man blandar ihop orsak och verkan (“är det den psykiska rubbningen som orsakar sjukdomen eller är de störningar man noterar i stället symtom på den?”), så vi skidade med listan åt er. Den kan vara till god hjälp, om man exempelvis handskas med handläggare från barnavårdsnämnder.

Published in Blog