lördag, 30 september 2017 13:57

Förtroende eller misstro? (Del 2)

Den första delen av artikeln om det vårdslösa sätt som barnavårdsoganisationen “Trygga hem” skötte sin tjänsteutövning ifrågasätter om de bidrar till social välfärd och säkerhet genom sitt agerande. Hur kan en förtroendeläkare med vinkling i sin kvalitetshantering få göra en doktorsavhandling? Varför får denna organisation träna andra yrkesgrupper och vårdgivare att misstänka barnmisshandel vid ett stort antal sjukdomar och svartmåla så många holländska föräldrar?

Published in Blog
lördag, 30 september 2017 13:17

Barnavård som agerar vårdslöst (Del 1)

Vad är det för fel med Hollands barnavårdsmyndigheter? Det är den fråga folk ställer sig efter att ha sett det program, “jakten på föräldrarna” som nyligen sändes på bästa sändningstid. Vad är det som sker i ett land som de flesta tror fortfarande är progressivt och fritt, och som även sker i andra länder? Sändningen den 9 september följdes av en andra exklusiv intervju med BVIKZ, den organisation som skyddar de anklagade föräldrarnas intressen.

Published in Blog