lördag, 30 september 2017 13:57

Förtroende eller misstro? (Del 2)

Den första delen av artikeln om det vårdslösa sätt som barnavårdsoganisationen “Trygga hem” skötte sin tjänsteutövning ifrågasätter om de bidrar till social välfärd och säkerhet genom sitt agerande. Hur kan en förtroendeläkare med vinkling i sin kvalitetshantering få göra en doktorsavhandling? Varför får denna organisation träna andra yrkesgrupper och vårdgivare att misstänka barnmisshandel vid ett stort antal sjukdomar och svartmåla så många holländska föräldrar?

Published in Blog
lördag, 30 september 2017 13:17

Barnavård som agerar vårdslöst (Del 1)

Vad är det för fel med Hollands barnavårdsmyndigheter? Det är den fråga folk ställer sig efter att ha sett det program, “jakten på föräldrarna” som nyligen sändes på bästa sändningstid. Vad är det som sker i ett land som de flesta tror fortfarande är progressivt och fritt, och som även sker i andra länder? Sändningen den 9 september följdes av en andra exklusiv intervju med BVIKZ, den organisation som skyddar de anklagade föräldrarnas intressen.

Published in Blog

BVIKZ är en intressegrupp för undersökning av barnavård, har utfört en undersökning rörande falska anklagelser om misshandel och bristande omhändertagande som Hollands barnavårdsnämnder utfärdat. Den är nu sammanställd och innefattar 168 individuella fall. Mer än trettio procent av dessa fall rör barn med Lyme borrelios.

Published in Blog

Laboratoriet Innatoss har fått nästan 2 miljoner euro i bidrag från europeiska unionen för att utveckla ett bättre prov för diagnostik av borrelia tillsammans med 3 europeiska partners. Enligt direktör Anja Garritsen kan vem som helst bli sjuk i borrelia i morgon. Risken för att bli smittad av ett fästingbett ökar, och med dagens teknik och kunskap är oddsen höga att den akuta infektionen inte upptäcks och därför övergår till att bli kronisk. Vi sökte upp Miss Garritsen för en intervju.

Published in Blog

Eftersom hollands barnavårdande myndigheter försökt ta bort vårdnaden från föräldrar till barn med borrelia, har stjärnadvokaten Richard Korver ställt upp på en intervju rörande detta komplexa ämne. Han hjälper flera föräldrar i Holland att kämpa mot anklagelser om “barnmisshandel” och “Munchhausen by Proxy”.

Published in Blog
onsdag, 16 november 2016 15:42

This is the worst pain a parent can have

There is no translation available.

Parents with ill children seem to have regular trouble with the Dutch Child Protective Services. Over the last month there has been a lot of media coverage on this subject. Now the BVIKZ, the Dutch interest group for parents with chronically ill children, is collecting cases to investigate how often this happens. They specifically look into Lyme and the hidden misery of caring parents, who are accused of 'child abuse' or 'Munchhausen by Proxy'.

Published in Blog