onsdag, 27 september 2017 17:19

Borreliapatient i Holland vinner rättegång mot sjukförsäkringsbolag

Written by
Rate this item
(8 votes)

I september 2017 föll domen i Holland som tvingade sjukförsäkringsbolaget IZZ att betala långtidsbehandling för borrelia. Det är inte bara en glad nyhet för denne patient, men skapar en legal grund som gör att andra kan följa efter. Detta gäller inte bara i Nederländerna utan även i andra länder.

Du kan ta del av domens viktigaste innehåll här, som Marleens fader Danny berättar om. Det finns förändringar i texten för att den skall kunna användas i andra länder som har andra lagar och institutioner.

I Nederländerna är systemet upplagt så att alla är tvungna att ha en basal hälsoförsäkring, men de kan välja mellan olika sorters extra försäkringar, och de flesta väljer att få maximal täckning i sitt försäkringsskydd.

“IZZ måste fullfölja sina skyldigheter enligt villkoren som anges när försäkringen tecknas. Det är helt enkelt att betala läkararvoden och behandlingskostnader.

Detta gäller inte tilläggsförsäkringen (där man försöker begränsa utbetalningarna till 500 € om året) men i villkoren för Basförsäkringen.

Jag hade hoppats på detta domslut, men vi måste fortfarande hålla fingrarna i kors. Naturligtvis är Marleen och jag lyckliga över detta resultat. Men det finns dock en möjlighet att IZZ kommer att överklaga.

Domens viktigaste slutsatser

Juridiska domar är oftast svåra att läsa. Därför har jag gjort en kort sammanfattning.

Domen slår sönder IZZ huvudargument i småbitar. Det är argumentet att långtidsbehandling med antibiotika inte är förenligt med den senaste tidens forskning och kliniska tillämpning.

Detta argument används ständigt av försäkringsbolag i olika länder för att neka ersättning för behandlingar [i fallet med en ung amerikansk flicka som heter Julia, var orsaken angiven som  ‘inte medicinskt nödvändig’, så det kan variera mellan länder.]

Enligt domaren hade den behandling hon erhållit motsvarat dessa krav

IZZ använde den Holländska CBO riktlinjen för Lyme borrelios. Dessa CBO riktlinjer förutsätter att korttidsbehandling med antibiotika är tillräckliga för att döda bakterierna.

[CBO´s riktlinjer är en kopia av de amerikanska riktlinjerna som gavs ut 2006 av IDSA. Dessa riktlinjer uppmärksammades i en fallstudie som ´dålig vetenskapligt arbetssätt´ av the American institute of Medicine år 2011 (Clinical Practice Guidelines We Can Trust i the National Academies Press, box 3.1) och resultatet blev att de avlägsnades från the National Guidelines Clearinghouse´s websida för pålitliga riktlinjer]

Domaren hävdade att ett bredare perspektiv måste användas. Internationella ställningstaganden, kunskaper och expertis måste inkluderas. Med andra ord: dagens vetenskap är mycket mer än åsikter som ett fåtal läkare och specialister för fram, som är involverade i borrelia i ett så litet land som Nederländerna.

Eftersom den tidigare korta antibiotikakuren Marleen fick specialisterna i medicin gav så dåligt resultat, resten hon till Walborg kliniken i Amsterdam, med en remiss från sin allmänläkare. Den behandlande läkaren i Walborgkliniken heter dr Kingma.

Även om IZZ ansåg att Kingma inte kunde beskriva som en ´vårdgivare`enligt villkoren i deras avtal (vilket domaren inte motsatte sig) bedömde domaren att det var rimligt att Marleen uppsökte honom. Om hon inte gjort det hade hon tvingats resa utomlands för att få behandling, och det ansåg domaren inte vara önskvärt.

Domaren beslutade även att det var orimligt av IZZ att hävda att de inte hade något kontrakt med Wahlborg kliniken, eftersom IZZ inte hade kontrakt med någon vårdgivare för denna sortens specialiserad vård.

Några varningens ord

Det är ett par varningar man måste utfärda om man använder “Marleens fall” för att starta en egen juridisk strid med försäkringsbolagen. Hoppas inte för mycket.

Domaren har nu slagit fast att Marleen har rätt att få sina utgifter täckta, men  IZZ har möjlighet att överklaga. Vi hoppas naturligtvis att de inte gör det, men skulle det behövas är vi beredda på att gå in i nästa legala strid i alla fallt.

Det är svårare att gå till högre instanser, så vi räknar med stöd från Holländska Federationen av Lyme Patienter, (NVLP). Vi har redan kontaktat dem i detta fall.

Det finns inga liknande fall. Då det är möjligt, även om din situation skiljer sig bara i små detaljer, att utslaget blir ett annant, och kan gå helt emot dina intressen. Se det inte som en möjlighet att bli rik.

Råd till alla Borreliapatienter som har ett motvilligt försäkringsbolag

Jag önskar alla lycka till, alla de som vill försöka kämpa mot beslut som motvilliga försäkringsbolag fattar, även utifrån utslaget av “Marleens fall”.

Naturligtvis måste du jobba utifrån förutsättningarna ditt eget lands rättssystem har, samtidigt som du kan hänvisa till internationell lagstiftning.

I Nederländerna måste man först skriva en formell klagoskrift, därefter måste försäkringsbolaget formulera skäl till varför de inte önskar betala dina vårdkostnader.

I det stadiet är det rådligt att först rådgöra med en kommitte som sköter konflikter med försäkringsbolagen. När de sett över ditt fall, försöker de förhandla åt dig. Kanske lyckas de, och då behöver du inte vända dig till domstol.

Om denna medling inte fungerar, har vi möjligheten att be dem om ett bindande utslag (termen är ´arbitrage´). Vi undvek medvetet den möjligheten, för då avsäger vi oss möjligheten att vända oss till högre instanser.”

[Källa: Artikel skriven av Danny Groeneveld på den Holländska bloggen ´Lyme Life´]

Andra perspektiv

Från ett etiskt perspektiv är det än medicinsk risk som inte går att rättfärdiga om man fortsätter att strypa tillgången till medicinsk vård för patienter som uppfyller de medicinska kriterierna för diagnos och de som lider av kronisk Lyme borrelios och återfallsfeber orsakad av borrelia. Det finns många områden inom medicinen där det förekommer en medicinsk debatt - exempelvis hur man behandlar många sorters cancer och autism. I alla dessa fall har de som utfärdar policy en skyldighet att proaktivt skydda rätten till hälsa.

I Juni 2017 vittnade ett team av vetenskapsmän, medicinska yrkesmän, experter på mänskliga rättigheter och patientföreträdare inför United Nations Special Rapporteur som ansvarade för hälsa och mänskliga rättigheter avseende de övergrepp mot de mänskliga rättigheterna som patienter upplever när de drabbas av Lyme borrelios och återfallsfeber.

The Special Rapporteur beskrev hur hans mandat kunde hantera dessa övergrepp. Övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inkluderar obstruktion av behandlingsalternativ som möter internationell standard för kliniska riktlinjer och när man nekar ersättning för terapi eftersom Lyme borrelios orsakar så många allvarliga komplikationer och funktionsnedsättningar.*

I ett vittnesmål till the Special Rapporteur uttalar sig Diane O´Leary från the Kennedy Institute of Ethics vid Georgetown University att globala vårdorganisationer har tydliga etiska obligationer. Detta inkluderar försäkringsgivare.  

“När saken gäller den vetenskapliga debatten runt den biologiska bakgrunden till kronisk borrelios, är vårdgivare skyldiga att proaktivt skydda rätten till hälsa” Utifrån ett etiskt perspektiv är det inte möjligt att rättfärdiga den risk det innebär att fortsätta att obstruera tillgången till medicinsk vård för patienter med kronisk borrelios, hävdade O´Leary. WHO har beskrivit problemet i sitt AAAQ ramverk: Tillgänglighet, Åtkomstmöjlighet, Acceptans & Vårdkvalitet.

Precis som domen föll i Marleens fall, så är det slumpmässiga valet att bara behandla borreliainfektionen i några få veckor, oavsett hur patienten reagerar, inte i linje med dagens vetenskap och internationell vetenskaplig erfarenhet.

Detta har dokumenterats och rapporterats till WHO mars 2017 av Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliose Codes, och stöder sig på 260 referenser till kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar som visar på  persisterande infektion, kongenital infektion och de många allvarliga tillstånd som orsakas av en infektion med Lyme borrelios.

Detta betraktelsesätt ur perspektivet mänskliga rättigheter kan vara till hjälp i fortsatta rättsfall för alla medlemsstater i Förenta Nationerna

* Citerat med tillstånd av the Ad Hoc Committee

Gällande On Lyme

Vi fokuserar på att berätta om sådant som gör skillnad på denna websida. Du kan abonnera på the On Lyme Newsletter  för att bli uppdaterad om när det kommer nya publikationer.

Vill du stödja vårt arbete, kommer din donation att uppskattas mycket.

Skulle du kunna tänka dig att gilla, betygsätta och dela denna artikel så att så många människor som möjligt får denna information?

 

Skrivet av Huib Kraaijelveld

Översatt av Kenneth Sandström
Read 4256 times Last modified on lördag, 30 september 2017 13:13
Huib

Huib Kraaijeveld

Initiator On Lyme Foundation