lördag, 23 september 2017 21:37

Ett brev till CDC

Written by
Rate this item
(6 votes)

Det Europeiska Centers for Disease Control and Prevention (ECDC) kungjorde nyligen att de släppt en ny lista med de trettio farligaste infektionssjukdomarna, och den innefattade Lyme Borrelios (LB). Enligt det Amerikanska CDC, är LB den snabbast ökande vektorburna sjukdomen i Nordamerika. Nyligen erkände en grupp av 15 författare offentligt att de uppmanade till att man upphör med testning av patienter med misstänkt infektion. Då ställer man sig frågan varför ett direkt DNA test för Lyme infektionen inte blir tillgängligt för allmänheten för att upptäcka LB infektionen så tidigt som möjligt? Den frågan ställde i till CDC:s nye direktör.

ECDC kräver upptäckt av ett patogens nukleinsyra i ett prov som används kliniskt och bekräftelse med DNS sekvensiering för diagnos vid alla nya sjukdomar, som Ebola.

Enligt officiella publikationer i USA, är bästa möjliga metod för att ställa diagnos på en infektionssjukdom att närma sig med molekylära metoder, särskilt med 16S rRNA genanalys för infektiösa bakteriella sjukdomar, som Antrax.

Allmänhetens tillgång till direkt diagnostik för LB

Sedan 2010 så är det möjligt att utföra denna typ av direkt diagnostik för LB. Eftersom CDC:s huvudsakliga uppdrag är att följa och spåra utbrott av hot mot folkhälsan och hantera kostnaderna effektivt, bör man anta att de skulle vara intresserade av en metod att noga diagnosticera de tidiga stadierna av en infektion med LB. Men så verkar inte vara fallet.

Milfords metod för att sekvensiera DNA gör det inte bara möjligt att upptäcka DNA från Borrelia i blodet på de som blir akut infekterade, men också spåra det i blodet som möjligtvis blivit infekterade månader och även år tidigare, och även efter behandling.  Det enda problemet för dem är att passa på och ta provet just när spiroketerna frigörs till blodet i stora mängder.

Milford´s DNA sekvensierings test kan påvisa positivt svar när det förekommer mellan 10-50  (i genomsnitt 25) spiroketer mer mL blod. De patienter som undersökts i samband med artikeln  “DNA sequencing diagnosis of off-season spirochetemia with low bacterial density in Borrelia burgdorferi and Borrelia miyamotoi infections” har alla kronisk Lyme borrelios.

Ett brev till CDC´s nye direktör.

Ett positivt DNA test utfört med valid teknik skulle inte bara vara bevis för att utvärdera effektiviteten av medicinsk behandling, men också få slut på diskussionen med försäkringsgivare, arbetsgivare, och byråkratiska institutioner som Child Protective Services (barnavårdande myndigheter) som nu alltför ofta hävdar att människor inte är sjuka - baserat på negativa svar på indirekta opålitliga tester. Med sitt agerande kränker de de mänskliga rättigheterna som beskriver tillgång till vård och fundamentala rättigheter för både barn och deras föräldrar.

28 Augusti, 2017 sände Dr Lee ett brev via sin advokat till Dr. Brenda Fitzgerald, den nya direktören på CDC. Det offentliggörs här, så alla kan förstå signifikansen i att påtala den oro man bör ha för det globala hälsoläget.

Dear Dr. Fitzgerald:

Med detta brev begär jag att Centers for Disease Control och Prevention (CDC) klarlägger om metaboliskt baserade tekniker nu är officiellt rekommenderad vid laboratorieundersökningar för diagnostik av nya infektionssjukdomar i allmänhet, även inkluderande Ebola, antrax och tyfoid feber.

Efter publikationen av en rapport med titeln “Metabolic differentiation of early Lyme disease from southern tick-associated rash illness (STARI)” som författades av sex tjänstemän vid CDC och åtta andra personer från olika verksamheter, har denna metaboliskt drivna teknologi i många sammanhang hyllats som “Ny undersökning erbjuder hopp om tidig Lyme borrelios diagnostik” i flera stora nyhetsmedia. Uppbackningen av denna nya teknologi för diagnostik av Lyme borrelios förstärktes av en direktsänd intervju med den ledande författaren ar rapporten från CDC där denne öppet rekommenderade detta nya test för diagnostik av Lyme borrerlios, en infektionssjukdom som sprider sig över landet.

Men denna nya metabolism baserade teknologi avviker från det som CDC idag anger vara “State of the Art” för diagnostik för andra nya infektionssjukdomar och primärt baserar sig på en “provisorisk patentansökan #US 62/516,824 som gäller bruket av metabolomisk profilering och specifika metaboliter som diagnostisk metod för att objektivt differentiera tidig Lyme sjukdom från STARI och friska kontroller” och namnger två personer från industrin och en anställd vid CDC som uppfinnare, vilket redovisas under rubriken “särintressen” i rapporten.

Allmänheten måste få veta om CDC har upptäckt eller har erkänt bruket av användbar ny teknologi för diagnostik av infektionssjukdomar och nu brukar allmänna fondmedel för att utveckla detta nyligen patenterade indirekta test, i stället för att anslå medel till väletablerade DNA-baserade direkta tester för diagnostik av Lyme borrelios.

Tack för ditt svar. Respektfullt

Sin Hang Lee, MD

Director of Milford Molecular Diagnostics Laboratry

Signifikant tystnad

Dr. Fitzgerald har inte svarat på detta brev, och Dr. Lee är nästan övertygad om att CDC inte kommer att svara på detta brev av följande skäl (förutom att det är under gag orders.

  1. Om CDC förespråkar bruket av metabola profiler vid tester av patienters för diagnostik av infektionssjukdomar nu, skulle CDC bli till åtlöje.
  2. Om CDC svarar att denna metod bara passar för Lyme borrelios och STARI, skulle det öppna ett ormbo eftersom det betyder att de skapar en dubbel standard för falldefinitionen av borrelios och de har inte publicerat några vetenskapliga data om den bakteriella fysiologin hos alla olika borreliaarter, om ens några.
  3. Om CDC svarar att de förordar denna teknologi för att diagnosticera Lyme-borrelios men att det ändå inte representerar policyn eller hållningen hos myndigheten, betyder det att vissa tjänstemän på CDC (Molins och Schreifer et al.) vid avdelnigen för Borrelia missbrukar sin makt för att förespråka dålig forskning på allmänhetens bekostnad.

Enligt Dr. Lee, är Molins en av de tre patentinnehavarna. De andra två är Wormser och en anna som arbetar vid den kommersiella Metabolomics fakulteten på Universitetet. Deras arbete var uttänkt för att blockera utvecklingen av den väletablerade diagnostiska teknologin för Lyme borrelios infektioner.

Hur förändrar man situationen?

Dr. Lee. “Vi kommer att behöva bilda och behålla en oberoende agentur för att genomföra kvalitetstester och utröna vilka laboratorier som kan upptäcka 1 av 1000 spiroketer av olika arter med borrelia (Bb eller återfallsfebers borrelia) i blindkodade blodprov helt korrekt. CDC vill inte göra detta av tydliga skäl.

De laboratorier som är kapabla att generera korrekta resultat kommer att bli inbjudna till ett möte där man utvecklar en direkt metod för att diagnosticera spiroketemi. Det är möjligt att alltför många goda diagnostiska metoder har blivit undantryckta av myndigheterna mot allmänhetens intresse. Vi måste få veta fakta. Laboratorier som drivs av Allen Steere, Gary Wormser, Telford och de vid Yale kommer att inbjudas att delta. Det finns inte rum för stamkrig i en så allvarlig fråga som påverkar så många människors hälsa.”

Personligt käbbel eller omsorg om folkhälsan?

För Dr. Lee personligen gäller inte hans nuvarande öppna konflikt med CDC honom själv eller hans affärsangelägenheter. Målet med rättsfallet är att göra det tydligt för allmänheten att rikta egna skadeståndsanspråk och förändra policyn i hälsofrågor.

Det är orsaken till att han planerar att donera $57 miljoner, som är ungefär 10% av den årliga inkomsten från sju kommersiella laboratorier som utför meningslösa serolgiska tester, för att implementera en nationell DNA-baserad diagnostik i områden där Lyme borrelios är endemiskt.

Enligt Dr. Lee, bör “alla som arbetar med hälsovård ändå inte ha som mål att bli rika”

Skulle du kunna tänka dig att gilla, betygsätta och dela denna artikel på sociala media, så att fler människor frå denna information.

Vill du stödja vårt arbete så kommer din donation att uppskatta mycket

 

Skriven av Huib Kraaijveld

Översatt av Kenneth Sandström

Read 4702 times Last modified on tisdag, 26 september 2017 10:16
Huib

Huib Kraaijeveld

Initiator On Lyme Foundation