tisdag, 29 augusti 2017 16:49

MetLife diskriminerade en patient med kronisk borrelios anställd av Comcast och försvarad av expert på mänskliga rättigheter Featured

Written by
Rate this item
(7 votes)

2016 besvarade den internationella experten på mänskliga rättigheter Jenna Luché-Thayer och grundare av the Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium (Global RBCC) ett nödrop från Jane Furer, en producent på NBCLA som lever med kronisk Lyme.

Jane´s sjukdom hade berövat henne möjligheten att arbeta det sista året, och trots att staten Kalifornien gett henne sjukpenning en kort tid, så vägrade försäkringsbolaget MetLife att ge henne ersättning för bestående funktionsnedsättning.

Luché-Thayer säkrade dokumentation som visade hur MetLife medvetet misstrott och diskriminerat Jane Furer. Diskrimineringen har sin grund i Jane´s kroniska och komplicerade Lyme borrelios. Enligt Luché-Thayer, nekar MetLife och andra försäkringsbolag rutinmässigt ersättningar för människor som lider av kronisk borrelios trots att Affordable Care Act formellt erkänner kronisk borrelios sedan 2012.

Inte bara ACA erkänner kronisk borrelios, det federala Job Accommodation Network (JAN) erkänner även kronisk borrelia och stöder dem som lider av denna sjukdom så de får ersättning för sin funktionsnedsättning. JAN är en tjänst som ges från Department of Labor för att stödja Amerikaner med Disabilities Act (lag om funktionshinder).

MetLife nekade Jane ersättning genom att hänvisa till gammal forskning som publicerats 2006 av Infectious Diseases Society of America i deras riktlinjer för Lyme borrelios - dessa föråldrade riktlinjer möter inte upp till the Institute of Medicine´s (IOM) internationellt erkända standard för riktlinjer och de erkänner inte kronisk borrelios som en sjukdom. Det går att visa att MetLife diskriminerar eftersom de vägrar att tillämpa de riktlinjer som möter standarden från IOM 2011 - och dessa uppdaterade riktlinjer erkänner kronisk borrelia och de skador och funktionsnedsättningar den kan förorsaka.

Luché-Thayer upptäckte att MetLife bedrägligt underlät sitt legala ansvar för Jane´s ersättning - och även Jane´s arbetsgivares- i korrespondens med en ansvarig tjänsteman vid delstaten Pennsylvanias socialförsäkringsdepartement. Luché-Thayer påpekade detta för Comcast/NBCUniversal.

Shawn Leavitt, rådgivande Vice President för Global Benefits för Comcast och NBCUniversal engagerade sig personligen i försök att hantera situationen. Leavitt uttryckte sitt engagemang och har därefter faciliterat samarbete mellan Global RBCC och nyckelpersonerna i Comcasts och NBCUniversals läkarteam och resultatet är att det uppdaterade forskningsläget beträffande Borrelios spritt sig.

Nyligen så användes en interaktiv frågestund om Lyme borrelios - utvecklad av Dr Holly Ahern, professor i mikrobiologi och medlem av Global RBCC som verktyg i vidareutbildningen för Comcast anställda. När Jane fick höra talas om utbildningen sade hon, “Jag blir lycklig över att min situation kan komma att hjälpa andra anställda vid Comcast och NBCUniversal”.

Juni 2017 organiserade Luché-Thayer ett internationellt team av forskare, yrkesverksamma personer inom medicinska specialiteter, experter på människorätt och patientföreträdare för att vittna inför the United Nations Special Rapporteur responsible for health and human rights. Övergreppen av de mänskliga rättigheternas som validerades gällde obstruktion av tillgången till behandling och ekonomisk ersättning för dem som skadats av Lyme borrelios.

Under tiden så saknar NBCLA producenten Jane Furer fortfarande ersättning för den förlängda tid med ohälsa som förhindrat henne från att arbeta. Hon arbetar deltid med stöd från NBCUniversal med skydd av the Americans with Disabilities Act och får fortfarande kraftig behandling, bland annat intravenös behandling som pågår på hennes kontor.

En stor del av behandlingen får hon inte ekonomiskt bidrag för, eftersom de flesta sjukförsäkringar använder de föråldrade riktlinjerna från 2006 som IDSA står bakom. De står i kontrast till de protokoll som klarar av IOM:s standard som fastslogs 2011. Jane ställer frågan, “Hur skall jag ha möjlighet att betala för en policy som inte täcker de omkostnader jag har för behandlingen av min Lyme-borrelios ...särskilt med tanke på att jag har vårdnaden om barn och har använt alla möjliga finansiella resurser eftersom MetLife vägrade att ersätta min funktionsnedsättning?”

Luché-Thayer tror att sådant diskriminerande förfaringssätt snabbt skulle vända om arbetsgivarna insåg hur mycket det kostar dem att förlora skickliga medarbetare, nedsatt produktivitet och timmar i frånvaro. Enligt CDC finns Lyme borrelios i 48 stater. Baserat på CDC´s konservativa uppfattning av antalet som infekteras med Lyme borrelios årligen, och deras artikel om persisterande infektion från 2017 och deras  studie från 2006 rörande kostnaderna för Lyme borrelios, så kan Lyme borrelios redan kosta Comcast/NBVUniversal mer än fyra miljoner dollar om året för nya infekterade.

Luché-Thayer säger, “Denna beräkning om fyra miljoner inkluderar inte de uppskattningsvis 36 procent av de infekterade som kommer att utveckla långtidssjukdomar eftersom det inte täcks av försäkringen. Denna sjukdom orsakar en signifikant stress för arbetsgivarna, arbetstagarna och deras familjer.” Om man utgår från CDC`s beräkningar av infektionen, så insjuknade mer än 3200 nya patienter i Lyme och ytterligare 1000 blev kroniskt sjuka! Personer med Lyme borrelios behöver medicinsk eller medicinsk vård och ersättning för nedsatt arbetsförmåga från Comcast/NBCUniversals förmånspaket för sina anställda.

Patienter med Lyme borrelios - däribland många som går odiagnosticerade på grund av den dåliga träffsäkerheten hos de standardprover som erbjuds - kan ha nedsatt arbetsförmåga och neurologiska symtom som försämrar deras förmåga att köra bil, ger nedsatt syn, minskad förmåga att klättra, sämre teknisk skicklighet, och sämre omdöme. Dessa nedsättningar anses tillräckligt allvarliga för att federala myndigheter som Federal Aviation Administration skall lyfta ut infekterade piloter tills de varit fria från symtom på Lyme borrelios i sex månader.

Luché-Thayer ställer frågan, “Varför skulle en större arbetsgivare tillåta att de anställdas försäkring inte täcker behandlingar och funktionsnedsättningar på ett rimligt sätt för den snabbast ökande vektorburna sjukdomen i landet?”

Vill man komma i kontakt med huvudförfattaren Jenna Luché-Thayer kan man besöka hennes profil i LinkedIn. Denna artikel är publicerad här med hennes medgivande.

Angående On Lyme

På denna websida fokuserar vi på att dela med oss av berättelser som har betydelse för många. Du kan beställa On Lyme Newsletter och få uppdateringar om nya publikationer.

Vill du stödja vårt arbete är din donation verkligen uppskattad.

Skulle du tänka dig att gilla, betygsätta och dela denna artikel för att så många som möjligt skall få tillgång till denna information?

 

Författare Huib Kraaijeveld

Översättning Kenneth Sandström

Read 3490 times Last modified on torsdag, 31 augusti 2017 17:17
Huib

Huib Kraaijeveld

Initiator On Lyme Foundation