måndag, 24 juli 2017 13:55

Finns det hopp för patienter med Lyme-borrelios? Intervju med Richard Horowitz

Written by
Rate this item
(37 votes)

Jag frågar doktor Richard Horowitz om lösningar för kronisk Lyme-borrelios och varför dagens riktlinjer inte gynnar patienterna. “Finns det hopp för patienter med Lyme-borrelios?” Doktor Richard Horowitz svarar på den fråga som många skyndar sig att ställa.

Kan du vara vänlig att presentera dig själv?

Jag heter Dr. Richard Horowitz. Jag är legitimerad läkare och specialist i internmedicin. Jag har behandlat mer än 12 000 patienter som lider av kronisk borrelia i USA och jag är medicinsk ledare för the Hudson Valley Healing Arts Center.

Jag öppnade vår mottagning för ungefär 20 år sedan för att möta behoven hos alla de kroniskt sjuka patienter som har haft svårt att få tillgång till vård i USA.

Jag hörde att du var i Toronto, vilket uppdrag hade du där?

Jag undervisade vid en konferens om borrelia. Jag mötte företrädare för regeringen och en av parlamentets medlemmar. Det var en gala för unga barn som arrangerades under namnet “Lyme Out Loud Canada”. Den var ämnad för barn som inte hade tillgång till vård, som inte hade råd att få behandling och som är sjuka i Kanada. Dagen efter höll jag ett tal till läkare. Det var en fyra timmars lektion om vetenskapen runt Lyme-borrelios och fästingburna infektioner, och hur vi behadnlar dessa multipla infektioner i USA.

Du har behandlat mer än 12.000 patienter, hur mår de nuförtiden?

MSIDS modellen

Lyckligtvis mår den stora majoriteten av dem ganska bra. Under de gånga 30 åren har jag utvecklat en modell som är en 16 punkters vårdkarta som jag kallar MSIDS: Multiple Systemic Infectious Disease Syndrome. Det jag upptäckte var att de som är kroniskt sjuka och kommer för att söka vård hos mig inte bara har Lyme-borrelios. De har ofta co-infektioner som Babesios, vilken är en malarialiknande parasit, och många har Bartonella som är en sorts kattklössjuka. Vi upptäcker att människor ofta har andra överlappande orsaker till inflammation förutom kroniska infektioner.

De kan exempelvis lida av kroniska sömnbesvär, de äter fel kost, dvs de äter allergena livsmedel som orsakar inflammatorisk respons, eller så saknar de essentiella mineraler som Zinc, so kan öka antalet inflammatoriska molekyler i kroppen. Resultatet blir kronisk trötthet, huvudvärk, led och muskelsmärta, nervsmärta, minnesstörningar och koncentrationssvårigheter samt sömnstörningar.

Vi har upptäckt att det är uppemot 16 faktorer som gör att dessa människor förblir sjuka förutom Lyme-borrelios. Bara när vi behandlar alla former av Lyme-borrelios och de medföljande co-infektionerna, födoämnesöverkänsligheterna, mineralbristerna, sömnstörningarna, den mitokondriella dysfunktionen, störningarna av hormonregleringen, POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome)/ med störningar i balansen i det autonoma nervsystemet, och behandlar interna och externa toxiner och obalanser i tarmens mikrobiom, tillfrisknar majoriteten av de kroniskt sjuka pateinterna.

PLEASE-studien

Olyckligtvis har Pleasestudien och många av de dubbelblinda studier som utförts på Lyme-borrelios i USA och i Europa inte på ett adekvat sätt tagit hänsyn till de överlappande faktorer som orsakar sjukdom som vi ser bevis på hos våra patienter och som jag påpekat tidigare, särskilt co-infektionerna. De integrerade inte heller några av de nya fynd som forskningen runt Lume “persiter” celler som finns i kroppen eller biofilm hos borrelia.

Vi märker att om vi behandlar kroniskt sjuka patienter med en kombination av antibiotikaregimer som inkluderar de nya persistor läkemedlen som Dapsone, med biofilmbrytare, och samtidigt behandlar co-infektioner och abnormiteter i den 16 punkters MSIDS kartan, kan dessa göra stor skillnad för att hjälpa människor att bli friska.

Persistor protokoll

Jag har publicerat två artiklar i den vetenskapliga litteraturen det sista året om persistor läkemedel mot borrelia, som egentligen går ut på att använda gamla läkemedel mot mycobakterier som Dapsone och pyrazinamide för att behandla Lyme-borrelios. För att besvara frågan hur behandlingen lyckas: Många människor som misslyckats med tidigare behadlingar mår nu mycket bättre med dessa nya protokoll som inriktar sig på persisterande former av Lyme-borrelios och multipla co-infektioner. Vi är mycket upprymda över att vi upptäcker nya behandlingsformer för att hjälpa kroniskt sjuka patienter.

Vilken betydelse tror du dessa persistor-studier kommer att ha, och kan du hjälpa patienter med dessa nya kunskaper?

Forskning utförd av Kim Lewis och Ying Zhang

Det är verkligen viktigt. Det har skett flera genombrott i den medicinska forskningen under de senaste två åren. Ett utfördes av dr. Kim Lewis vid Northeastern University. Det andra kom från Dr Ying Zhang och hans kollegor vid John Hopkins University. De är mycket välrespekterade PhD forskare, och de upptäckte båda att det förekommer persisterande celler vid Lyme borrelios, precis som vid andra kroniska infektioner. Vi brukade tänka oss att det bara var cystformerna av borrelian som orskade persistens och återkommande infektioner. Nu vet vi att det finns heterogena sovande persisterande celler som förekommer i biofilmerna, och borrelia kan förekomma i olika stadier av sin replikation.

Resultat från laboratorierna

Dr. Lewis forskning vsade att om hand behandlade Borreliabakterier i en odling med ceftriaxone lyckades hand avdöda 99% av bakterierna, men när han avslutade behandlingen med antibiotika började bakterierna växa tillbaka. Dr Zhang från John Hopkins upptäckte också att Borrelia persisterade efter den vanliga behandlingen med antibiotika mod Lyme-borrelios, som doxycyklin och ceftriaxon, och att olika antibiotikakombinationer hade olika effekter mot dessa persisterande celler.

Hur många människor har blivit infekterade med Lyme-borrelios?

Jag tror inte vi vet hur mycket den här epidemin verkligen har spridit sig. CDC i Förenta staterna säger att de har underskattat antalet med ett tiotal, så om siffrorna antogs vara 30 000 fall om året 2013, så var de troligen 300 000 det året. Idag räknar man med att det är ungefär 400 000 fall varje år i Förenta Staterna. Vi känner till från WHO:s statistik att Europa drabbas av över en miljon fall bara i östeuropa. Det publicerades för ett par år sedan.

2015 skrevs det i en artikel i Emerging Infectious Diseases att det var en ökning på 230% av antalet län som var påverkade av Lyme-borrelios i USA. Flyttfåglar sprider fästingarna från län till län. Det är därför sjukdomen sprider sig i europa, och för närvarande har den spridit sig till Kina och många länder jorden runt.

CFS & Fibromyalgi

Lyme-borrelios härmar andra sjukdomar: exempelvis lider 3,5% av befolkningen i USA av Chronic Fatigue Syndrome (Myalgisk Encephalomyelit/ S.E.I.D.), och 1½% av USA:s population har Fibromyalgi. Det betyder att ungefär 5% av 350 miljoner människor i förenta staterna har kronisk trötthet, och sjukdom i muskler och skelett. Det betyder att ungefär 18 miljoner människor lider av kronisk trötthet och fibromyalgi, och vi vet att det är kliniska diagnoser. Det finns inga blodprov för dessa tillstånd.

Så om du lider av trötthet, smärta och värk, minnesproblem och har svårt med insomningen och din doktor gör ett okänsligt ELISA blodprov för borrelia (som missar ungefär hälften av fallen med Lyme-borrelios) kan du istället få diagnosen kroniskt trötthetssyndrom eller fibromyalgi.     

Auto-immuna sjukdomar

Vi vet även att ungefär 50 miljoner människor har fått diagnoser som hör till gruppen autoimmuna sjukdomar i USA, och borrelia imiterar reumatoid artrit, lupus och multipel scleros. Den stora majoriteten folk med MS som jag har träffat lider i stället av Lyme-borrelios. Vi kan få många av dem att slippa ta MS läkemedel efter att vi behandlat deras Lyme-borrelios och andra orsaker till inflammation enligt MSIDS kartan med 16 punkter.

Alzheimer

Det förekommer en epidemi av demens i USA och världen över. Var 67 sekund i USA får någon diagnosen Alzheimers sjukdom. Vi vet nu att Borreliaspiroketerna återfinns i hjärnan på Alzheimerspatienterna. Många forskare jorden runt har publicerat sina upptäckter i vetenskapliga tidskrifter, inklusive Dr Judith Miklossy från Schweitz och Dr Alan McDonald från USA. Nyligen publicerade forskare från Drexel University i Pennsylvania att de fann Lyme-spiroketer i biofilm i hjärnan hos människor som led av Alzheimers sjukdom.

Lyme-borrelios är “den stora imitatören”

Orsaken till att vi inte kan uppskatta antalet fall är att Lyme-borrelios imiterar ett stort antal andra sjukdomar, inklusive Alzheimers, autoimmuna sjukdomar, och även kroniskt trötthetssyndrom/S.E.I.D (Systemic Exertional Intolerance Disease) och fibromyalgi. När du sammanställer antalet människor som är drabbade av alla dessa sjukdoar, kan det röra sig om miljontals fall av Lyme-borrelios och associerade fästingburna sjukdomar enbart i USA. Naturligtvis är detta en uppskattning. När CDC uppskattade sina siffror, använde de ett sk “two-tiered” protokoll med Elisa test följt av ett Western Blot, som endast fångar upp 50% av fallen med Lyme-borrelios.

Du är en anhängare av individanpassad behandling och tar hänsyn till multipla orsaker för en manifestation av sjukdomen. På vilket sätt är ditt sätt att närma dig sjukdomen annorlunda än det paradigm som den medicinska vetenskapen följer för närvarande, och deras sätt att närma sig sjukdomar som Lyme-borrelios?

ILADS och IDSA Guidelines

Det finns två olika utgåvor av riktlinjer för behandling av Lyme-borrelios. Du har IDSA, the Infectious Diseases Society of America, som i grund och botten säger att Lyme-borrelios är lätt att diagnosticera och enkelt att behandla. IDSA:s riktlinjer ligger inte längre ute på USA:s regerings website (The National Guidelines Clearinghouse), och de togs bort eftersom de var tio år gamla, och inte uppdaterade efter den nya forskning som kommit upp de senaste åren. ILADS riktlinjer ligger fortfarande kvar på USA:s regerings hemsida. Jag var en av grundarna till ILADS, och var en av författarna till de första riktlinjerna som ILADS skrev. De senaste ILADS guidelines författades av dr Daniel Cameron, och de möter den högsta standard som the Institute of Medicine sätter upp för hur de skall utarbetas.

The Annals of Internal Medicine publicerade en artikel för flera år sen som granskade IDSA:s riktlinjer, och fann att åtminstone 50% av rekommendationerna var författarnas åsikter, och inte baserade på stark vetenskapliga evidens. Exempelvis hävdar IDSA:s riktlinjer att antibiotika inte hjälper personer med kronisk Lyme-borrelios, men när du studerar de tre dubbelblinda placebokontrollerade studier som fått fondmedel från NIH, så blev människor bättre i två av de tre studierna. I Krups studie, som publicerades för många år sedan, blev deltagarnas trötthet förbättrad, och i Dr Brian Fallon´s studie, som publicerades i Neurology 2008, blev patienternas kognitiva problem förbättrade. Deras PET scans ljusnade när de fick Ceftriaxone, och det visade att läkemedlet hade effekt. PRoblemet var att de inte förblev bra eftersom behandlingen avslutade efter flera månader, och Lyma kan bli en persisterande infektion om den inte fångas tidigt.

Nya arter av Borrelia

Ett annat problem vi möter är att det finns olika nya arter av Borrelia som uppstår. Det har upptäckts åtminstone 15 nya arter som rapporterats i den medicinska litteraturen under de senaste 20 åren. Det betyder minst 1 ny art varje år. Ett exempel är Borrelia miamotoi, som är en spiroket tillhörig gruppen återfallsfeber, har spridit sig till 15% av fästingarna i USA och i Europa, och tester för Lyme-borrelios fångar inte upp den stammen av Borrelia. Så du kan drabbas av en EM rodnad. Du kan få en halvsidig ansiktsförlamning, Bells pares. Du kan få en meningit och encefalit och vara riktigt sjuk och läkaren kan misstänka Lyme-borrelios, men testerna kommer tillbaka negativa för Borrelia burgdorferi, bakterien som ger Lyme-borrelios, eftersom det är en annan borreliaart, och därför kan läkaren kanske göra valet att inte behandla dig. Det kan leda till långvariga medicinska problem och potentiell funktionsnedsättning.

Så riktlinjerna tar inte alla nya arter med i beräkningen. Vi vet att i Europa så ger Borrelia afzelii en hudförändring som kallas acrodermatitis chronicum atrophicans (ACA).

Borrelia garinii kan å andra sidan ge neuroborrelios. Det förekommer andra arter i Europa som Borrelia Valaisiana men även andra borreliastammar som även de kan orsaka sjukdom, som standard testerna inte fångar upp.

Co-infektioner

Vi måste se på nya borrelia arter så och även andra associerade fästingburna co-infektioner för att hjälpa patienterna att förstå att de är sjuka. Under de gångna två åren har faktagranskade medicinska artiklar visat att i mer än 80% av fallen har Babesia överförts samtidigt som Lyme-borrelios. Det är som att få malaria samtidigt som man får Lyme-borrelios. Vi fann att dessa malaria-lika parasiter är viktiga eftersom de gör att människor fortsatt är sjuka, och de kan även trycka ner immunförsvaret. Det gör det svårare att bli av med andra parasitinfektioner när man har Babesia. På samma sätt kommer Bartonella att undertrycka immunsystemet (precis som Lyme-borrelios gör). Vi ser många människor med Lyme-borrelios som har Chronic Variable Immune Deficiency (CVID) vilket gör att deras immunförsvar inte fungerar normalt. I dessa fall, kan du ge antibiotika under långa tidsperioder, men immunbristen interfererar med behandlingen och utrensningen av bakterier från kroppen. Så om du inte behandlar co-infektionerna på rätt sätt, och överlappande andra orsaker till sjukdom/inflammation på MSIDS kartan med 16 punkter, som externa och interna toxiner, detoxifieringsprobelm, födoämnesallargier och överkänsligheter, mitokondriell dysfunktion, hormonstörningar och sömnstörningar kommer människor inte att bli helt friska.

Kostnader för sjukvård

Kostnaderna för sjukvård stiger runt hela klotet, och det är därför vi behöver ett paradigmskifte när det gäller hur vi behandlar sjukdomar. Det gäller inte bara Lyme-borrelios, utan alla kroniska sjukdomar. 86% av sjukvårdskostnaderna, och 70% av dödsfallen i USA beror på kroniska sjukdomar, ändå har vi inte ens en modell för hur vi skall hantera kroniska sjukdomar. Alla regeringar i världen försöker räkna ut hur de skall minska sina kostnader för hälso och sjukvård, och trots det letar ingen efter de underliggande orsakerna till vad som orsakar kroniska sjukdomar. MSID modellen på 16 punkter är en personligt anpassad medicinsk modell vars precision hjälpt tusentals människor med kroniska sjukdomar att bli friska, och dessa har misslyckats med de traditionella metoderna, och 19% av människorna i USA är funktionsnedsatta. Jag vet att Europa kämpar med samma problem. Vi behöver leta efter andra metoder att behandla dessa kroniska sjukdomar, och jag är övertygad om att MSIDS modellen är en god början.

Borrelia är inte en ny sjukdom. Hur länge har den funnits, och vad anser du man behöver göra för att nå framsteg?

Gamla bakterier

Borrelia har funnits där mycket länge. Man fann bevis på Borrelia spiriketer hos Ötzi, ismannen som levde för 5000 år sedan. Man har funnit Bebesia i fossiliserade fynd. Dessa organismer har funnits i miljontals år. Så dessa bakterier och parasiter är inte nya, men människor har med tiden flyttat in i skogsområden, och obalanser i ekosystemen leder fram till ökade populationer av möss, och det bidrog till ökningar av fästingburna infektioner.

Vi ser en ökning i förekomsten av Ehrlichios, Anaplasmos, Babesios och allt fler fästingar bär på Powassan virus, fästingburet Encefalitvirus, Heartland virus, Bourbon virus och även rikettsia infektioner. Många av dessa fästingburna infektioner sprider sig allt mer. Vissa av dessa organismer har inte funnits så länge, men deras antal ökar i fästingarna, och vi kan få multipla infektioner av endast ett fästingbett, vilket leder till att symtomen blir funktionsnedsättande.

Miljögifter

Jag möter mycket miljögifter som tungmetaller och mögeltoxiner hos patienterna. Enligt forskning som CDC bedriver och Environmental Prtection Agency (EPA) exponeras alla för hundratlas toxiner varje dag, och dessa toxiner kan ackumuleras i kroppen eftersom de är fettlösliga och binder sig hårt till vävnaderna. Dessa toxiner har nyligen visat sig vara kopplade till autoimmuna reaktioner och multipla autoimmuna sjukdomar. Lyme-borrelios kan också trigga autoimmuna reaktioner. Miljögifter kombinerat med vissa av dessa fästingburna infektioner bär ansvar för vissa av de manifestationer av kroniska sjukdomar som vi nu möter under 2000 talet.

Det är orsaken till av vi behöver förändra hälso och sjukvårdens arbetsmetoder, och förändra paradigmen hur vi behandlar sjukdomar. Vi kan inte bara leta efter en orsak till en sjukdom. Vi måste leta efter multifaktoriella orsaker till sjukdomar, som kroniska infektioner, miljögifter, och hur kroppens avgiftningssystem fungerar. Vi borde vara särskilt vaksamma, eftersom vissa av dessa infektioner och även miljögifter kan överföras från mor till barn.

Studier från Harvard och UC California Davis visar att dessa miljögifter nu kan påvisas hos barn som fått diagnosen Autsm Spektrum Disorter (ASD). Vi vet att läkare i Europa, som behandlar Lyme-borrelios, behandlar en del av dessa barn med utvecklingsstörningar och ASD, och förbättrar deras hälsa genom att behandla infektioner och toxiner.

Överföring av sjukdomarna

Vi vet att Lyme-borrelios kan överföras från mor till fostret, och det kan även andra fästningburna infektioner som Babesia, Bartonella, och Rickettia. Babesia, anaplasma och Bartonella förekommer även i blodbankerna, och dessa och återfallsfeber kan orsaka blodsmitta. Vi måste därför vara försiktiga eftersom det finns många sätt som smitta kan överföras. Jag tror inte de flesta gravida kvinnor är medvetna om att de kan få missfall och föra dessa infektioner och vissa toxiner vidare till sina barn. För att skydda kommande generationer behöver vi fästa uppmärksamhet på dessa potentiella infektioner och multipla miljögifter som nu kommer in i kroppen, vilka kan överföras från generation till generation.

Du har samarbetat med en grupp och utarbetat en rapport till världshälsoorganisationen (WHO). Vilken betydelse har denna rapport?

Försäkrinsskydd och täckning

Försäkringsbolag är hindrar ofta tillgången till korrekt vård för de som lider av Lyme-borrelios och dess associerade co-infektioner. Det beror på att de följer IDSA:s riktlinjer, som olyckligtvis inte fungerar i ett kliniskt sammanhang för de som lider av kronska manifestationer av Lyme-borrelios. Jag träffar patienter som har sökt 10-20 läkare innan de träffat mig, och de är fortfarande sjuka, eftersom dessa läkare följer IDSA:s riktlijer som säger att blodproverna är pålitliga, och att Lyme-borrelios är lätt att bota.

Ingenting kan vara längre bort från sanningen. Den vanliga two-tiered testen för Lyme-borrelios missar ungefär hälften av fallen med sjukdomen. Om de lyckas att ställa diagnosen, kan en antibiotikakur på en månad inte räcka för majoriteten av de som lider av kronisk Lyme-borrelios/Post Treatment Lyme Disease Syndrome. Vi behöver förbättra riktlinjerna och diagnoskoderna för de som drabbats av Lyme-borrelios, för att förebygga långa perioder med lidande och funktionsnedsättning.

WHO:s ICD koder

Vi gick igenom WHO:s riktlinjer och ICD10 koderna. Vi insåg att det inte finns adekvata koder för människor med kronisk Lyme-borrelios. Det finns många olika manifestationer av borrelios, och många av koderna för dessa manifestationer saknas i ICD9, ICD10 och även i ICD11 koderna som är på väg att släppas. Vi skapade därför ett dokument där utökade koder för Lyme-borreliosens kliniska manifestationer fanns med, och organiserade ett möte i Genev med “the special rapporteur” för mänskliga rättigheter och med WHO.

Adhoc Committee

Läkare, forskare och vetenskapsmän från olika länder jorden runt samlades för att gå igenom den vetenskapliga litteraturen. Vi satte samman ett dokument till WHO, som expanderade antalet diagnosnummer för Lyme-borrelios. WHO har ansvar för mänskliga rättigheter och tillgängligheten till vård, särskilt för de som har sämre resurser. Patienter med kronisk Lyme-borrelios har inte den tillgång tilll vård som de behöver på grund av inadekvat diagnostik och inadekvata behandlingsprotokoll. Vi hoppas att detta bidrar till att vården förbättras och skapar en bättre tillgång till vård, och hjälper dem som lider världen runt.

Människor som inte blir friska med de behandlingar som är tillgängliga idag, finns det hopp för dem i framtiden?

Nya metoder

Jag har arbetat med nya metoder att behandla Lyme-borrelios under de gångna 30 åren. När jag skrev min första bok: “Why Can´t I Get Better?” påstod jag att ungefär 90-92% av människor som använde sig av MSIDS modellen med 16 punkter som jag beskrev i min första bok. I min nya bok “How Can I Get Better?” som släpptes i Februari 2017 inikluderade vi information om de nya protokollen mot persisterande bakterier som jag publicerade i vetenskapliga tidskrifter föregående år.

Vi finner att bland de 8-10% av patienterna som fortfarande följer MSIDS modellen från min första bok så blev ungefär ⅔ av dem nu bättre av de protokoll mot persisterande infektioner som jag publicerat i min andrea bok: “Hur kan jag bli bättre?” Jag behöver inte lägga in PICC infarter eller använda IV ceftriaxon för de flesta av dessa patienter eftersom dapsone protokollet kombinerat med doxycyklin och rifampicin visar sig vara ett utmärkt protokoll. Det ger en god penetration till centrala nervsystemet. Många av mina patienters symtom lindras med detta protokoll, inklusive behandlingsresistent trötthet, led/muskelsmärta och nervsmärta, minnesstörningar och koncentrationsproblem, samt även sömnstörningar och påverkan på stämningsläget.

Det finns hopp.

Det finns hopp för patienter med Lyme-borerlios. De bör aldrig ge upp! Vi finner att ibland kan det ta år innan vi ser förbättringar för de svåraste fallen. Jag mötte just en man som var rullstolsburen i 2,5 år, inte kunde gå på grund av Lyme-borrelios och Parkinsonism, men han började till slut att gå och kunde lämna rullstolen.

Nyligen mötte jag en ung flicka i rullstol som höll på att dö av epilepsianfall som inte gick att kontrollera. Hon fick höga doser morfin för sina smärtor, och vi upptäckte att det var Lyme-borrelios, Babesia, Bartonella och POTS som orsakade hennes sjukdom. Hon är nu fri och har slutat med morfin. I hennes fall kunde man se förbättringar under behandlingens första månad.

Det finns lösningar och svar, men du måste tillämpa MSIDS modellens 16 punkter för att bli kvitt alla underliggande orsaker till sjukdom, och stanna kvar och tillämpa dem!

Jag vill tacka dig för att du tog dig tid och intervjuade mig, eftersom det är så viktigt att ge människor hopp, och diskutera viktiga ämnen och lösningar för alla patienter med Lyme-borrelios som lider.

Richard Horowitz, legitimerad läkare och invärtesmedicinare

References:

 • Berende A, ter Hofstede HJ, Donders AR, van Middendorp H, Kessels RP, Adang EM, et al. Persistent Lyme Empiric Antibiotic Study Europe (PLEASE)–design of a randomized controlled trial of prolonged antibiotic treatment in patients with persistent symptoms attributed to Lyme borreliosis. BMC Infectious Diseases. 2014;14:543.  
 • Sharma B, Brown AV, Matluck NE, Hu LT  en Lewis K. Borrelia burgdorferi, the causative agent of Lyme disease, forms drug-tolerant persister cells. Antimicrob. Agents Chemother. 2015;AAC.00864-15.
 • Feng J, Wang T, Shi W, Zhang S, Sullivan D, Auwaerter PG en Zhang Y. Identification of novel activity against Borrelia burgdorferi persisters using an FDA approved drug library. Emerg Microbes Infect. 2014;3(7):e49.
 • Miklossy J, Khalili K, Gern L, Ericson RL, Darekar P, Bolle L, et al. Borrelia burgdorferi persists in the brain in chronic lyme neuroborreliosis and may be associated with Alzheimer disease. J Alzheimers Dis. 2004;6(6):639-49.
 • Miklossy J. Chronic or late lyme neuroborreliosis: analysis of evidence compared to chronic or late neurosyphilis. Open Neurol J. 2012;6:146-57.
 • MacDonald AB. Borrelia in the brains of patients dying with dementia. JAMA. 1986;256(16):2195-6.
 • MacDonald AB. Plaques of Alzheimer‘s disease originate from cysts of Borrelia burgdorferi, the Lyme diseasespirochete. Med Hypotheses. 2006;67(3):592-600.
 • Allen HB, Morales D, Jones K en Joshi S. Alzheimer’s Disease: A Novel Hypothesis Integrating Spirochetes, Biofilm, and the Immune System. J Neuroinfect Dis. 2016;7:200.
 • Gary P. Wormser, Raymond J. Dattwyler, Eugene D. Shapiro,6 John J. Halperin, Allen C. Steere, Mark S. Klempner, et al. The Clinical Assessment, Treatment, and Prevention of Lyme Disease, Human Granulocytic Anaplasmosis, and Babesiosis: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 2006; 43:1089–134
 • Daniel J Cameron, Lorraine B Johnson & Elizabeth L Maloney. Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme disease: the clinical management of known tick bites, erythema migrans rashes and persistent disease. Expert Review of Anti-infective Therapy. 2014; 12:9, 1103-1135.
 • Krupp LB, Hyman LG, Grimson R, Coyle PK, Melville P, Ahnn S et al. Study and treatment of post Lyme disease (STOP-LD): a randomized double masked clinical trial. Neurology. 2003;60(12):1923-30.
 • Fallon BA, Keilp JG, Corbera KM, Petkova E, Britton CB, Dwyer E, et al. A randomized, placebo-controlled trial of repeated IV antibiotic therapy for Lyme encephalopathy. Neurology2008;70(13):992-1003.
 • Hertz-Picciotto I, Croen LA, Hansen R, Jones CR, van de Water J en Pessah IN. The CHARGE study: an epidemiologic investigation of genetic and environmental factors contributing to autism. Environ Health Perspect. 2006;114(7):1119-25. 
 • Dodd RY, Leiby DA. Emerging infectious threats to the blood supply. Annu Rev Med 2004;55:191-207.
 • McQuiston JH, Childs JE, Chamberland ME, Tabor E. Transmission of tick-borne agents of disease by blood transfusion: a review of known and potential risks in the United States. Transfusion 2000;40:274-84.
 • Moritz ED, Winton CS, Tonnetti L, Townsend RL, Berardi VP, Hewins ME, et al. Screening for Babesia microti in the U.S. Blood Supply. N Engl J Med 2016; 375:2236-2245.
Read 49165 times Last modified on måndag, 12 februari 2018 17:09
Huib

Huib Kraaijeveld

Initiator On Lyme Foundation