fredag, 03 mars 2017 16:45

Press release: Patienter med Lyme borrelios nekas vård och ersättning från sjukförsäkringar på grund av att diagnoskoder saknas

Written by
Rate this item
(5 votes)

Hackad av en anka? Brännsår orsakat av brinnande vattenskidor? Bisarr personlighet? Lyckligtvis har världshälsoorganisationen reserverat 68,000 diagnosnummer för att täcka dessa och tusentals andra tillstånd. Blir du hackad av en anka eller skadas av kollision med en rymdfarkost är du berättigad till vård, men inte om du drabbas av borrelios. När din läkare läser av dessa diagnoskoder, går det lätt att få täckning av sjukförsäkringen, ditt fall blir journalfört och data finns tillgängliga för medicinsk forskning, forskning i folkhälsa och folkhälsopolitik, man kan spåra dödlighet och spara pengar i vårdapparaten.

Men mycket kan bli fel när precisa diagnoskoder saknas. Många symtom på Lyme borrelios och komplikationer till sjukdomen saknas bland diagnoskoderna. Ett exempel är Dr. Neil Spector, berömd forskare i cancersjukdomar vid Duke University School of Medicine, var nära döden eftersom Lyme borrelios försvagade hans hjärtas arbetsförmåga så kraftigt.

Men det är många symtom som saknas i ICD10 diagnosnumren för borrelia. Så när hans hjärtsjukdom visade sig, tänkte man inte över att det kunde bero på borrelia. Det förorsakade att han måste genomgå en hjärttransplantation 12 år efter fästingbettet.

Lyme borrelios är inte en ovanlig sjukdom, Mer än 300,000 fall av Lyme borrelios rapporteras varje år av CDC bara i USA. Det är sex gånger vanligare än HIV/AIDS och dubbelt så vanligt som bröstcancer. När passande diagnoskoder saknas, nekas patienten ofta vård, och obehandlad leder sjukdomen till livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar. Patienten blir osynlig i det medicinska systemet och de som skriver riktlinjer för behandling.

Utan diagnoskoder, får läkare sina möjligheter att behandla patienterna begränsade, vilket gör att många blir utan rimlig vård och drabbas även av utebliven ersättning från sjukförsäkringarna. Det bidrar till stora personliga svårigheter, smärta, funktionsnedsättning och kostnader.

Men detta kommer snart att förändras. Det globala nätverket mot institutionell diskriminering kontaktade nyligen Dr. Ian Smith vid världshälsoorganisationen (WHO) och begärde ett möte för att få modernisera koderna för diagnostik av Lyme borrelios.

Jenna Luché-Thayer, ledare för the Global Network on Institutional Discrimination, är övertygad om att WHO's policy och procedurer kräver medverkan från intressegrupper och att det är en framgångsrik väg.  

För att stödja WHO:s engagemang för allas rätt till sjukvård, har experter på medicin och forskare världen runt anslutit sig till Luché-Thayer för att utveckla diagnosnummer som tar med alla de allvarliga komplikationer Lyme borrelios kan ha. Denna grupp arbetar under namnet Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes.

Värden runt stöder patientorganisationer detta initiativ. När exakta koder blir tillgängliga så kan de som “bitits av en fästing” snart får samma hjälp som de som “hackats av en anka” och anses ha tillstånd som ger rätt till vård.

Översättning: Kenneth Sandström

Read 3236 times Last modified on måndag, 06 mars 2017 09:47
Huib

Huib Kraaijeveld

Initiator On Lyme Foundation