Allmän information

29 mars, 2017 tog WHO emot rapporten 'Updating ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes' som ställts samman av 'Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes'. Denna 108 sidor långa rapport utmynnade i en rekommendation om att uppdatera de föråldrade ICD koderna för Borrelia och återfallsfeber, enligt samma mönster som använts för Syfilis.

Mer än 260 referenser bifogades som underlag för att införa medfödd borrelios, persisterande borrelia och många tillstånd som orsakas av borrelia. Många av dessa tillstånd kan vara dödliga. De olika följdsjukdomarna,  en sammanfattning av rapporten, listan på brott mot mänskliga rättigheter  som nu är registrerade och de rekommendationer som gavs till WHO finns publicerade på denna websida.

Författare till rapporten är Jenna Luché-Thayer (USA), Holly Ahern (USA), Dominick DellaSala (USA), Sherrill Franklin (USA), Leona Gilbert (Finland), Richard Horowitz (USA), Kenneth Liegner (USA), Mualla McManus (Australia), Clement Meseko (Nigeria), Judith Miklossy (Switzerland), Natasha Rudenko (Czech Republic) och Astrid Stuckelberger (Switzerland).

Bidrag till forskningen lämnades även av Joseph Beaton (Canada), John Blakely (Canada), Phyllis Freeman (USA), Kunal Garg (Finland), Huib Kraaijeveld (The Netherlands), Vett Lloyd (Canada) och Leena Meriläinen (Finland). Cees Hamelink (The Nederländerna) fungerade som rådgivare, Jeff Levy (USA) bidrog med stöd vid redigeringen och Angelica Johannson (Sverige) bidrog med stöd vid organiserandet av insatsen.

Publicerat medtillstånd av Global Network on Institutional Discrimination och the Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes.

Du kan kontakta ansvarig utgivare by email

VI VÄDJAR TILL YRKESVERKSAMMA INOM HÄLSO OCH SJUKVÅRD ATT STÖDJA VÅRT UPPROP