tisdag, 13 februari 2018 12:22

Dags att berätta en bättre berättelse

Written by

Kronisk borrelia är en sjukdom som inte finns enligt många. Människor med kvarstående hälsoproblem antar man hittar på sina symtom, önskar få uppmärksamhet, eller så lider de av en hysteri som inte är diagnosticerad. Annars får de veta att de har 'post-treatment' syndrom (restsymtom efter behandling); även de som aldrig fått behandling. Om barn inte tillfrisknar efter en borrliainfektion och en kort behandling med antibiotika, anklagas deras föräldrar för att förgifta dem. Läkare som behandlar dem kommer att offentligt anklagas för att vara “kvacksalvare”. Men tänk om den vanliga uppfattningen är en förvrängd historia? Tänk om den version vi matas med när det gäller borrelios är falsk? En berättelse där miljontals människor bara tillåts försvinna? Den berättelse vi får om borrelia - kallas för “den senaste modesjukdomen bland unga kvinnor” av vissa - är en samling hopkokade missförstånd, förenklingar och fördomar kopplade till kön och bekräftelse. Denna artikel visar att man från ett socialt perspektiv kan påvisa att detta leder till en institutionell “gruppvåldtäkt”. Den skrevs för att börja berättelsen om en bättre berättelse 2018, av grundaren till On Lyme Huib Kraaijeveld.

Nyligen lade en grupp Borrelia patienter i USA in en stämningsansökan mot flera större försäkringsbolag som arbetar med hälso och sjukvård, och en grupp specialister på Lyme-borrelios försöker tredubbla skadorna av RICO lagen (Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act) och överträdelser av Sherman Act antitrustlagstiftning. Fyra månader tidigare initierade dr. Sin Hang Lee också en stämning mot CDC för deras ansträngningar att eliminera kompetens genom att stoppa användningen och bruket av hans DNA-baserade direkta tester för att ställa diagnosen Lyme-borrelios. Nyligen fick material som kommit upp i domstolen visa trovärdiga uppgifter om att Yale Universitetet spelat en roll för att undertrycka utvecklingen och bruket av direkta metoder för diagnostik av Lyme-borrelios i ett tidigt stadium av infektionen i vården av patienter och skulle undersökas av media och advokaterna som arbetar med RICO stämningen.

WHO uppmuntrade till forskning runt mikroskopi som ett direkt test för att leta efter Borrelia spiroketer, patogenet som orsakar Lyme borreliosen, redan år 2003. När en lovande ny och enkel teknik upptäcktes 2013 blev den våldsamt attackerad. Inte av normala vetenskapliga procedurer, utan det riktades mot personen bakom. Den nu pensionerade professorn i mikrobiologi Morten Laane blev avskedad efter att han hållit ett föredrag på en vetenskaplig kongress 2014. Dessutom stängdes hans laboratorium, websidan för den vetenskapliga tidskriften hackades och artikeln försvann. Här följer en utförlig intervju.

Holly Ahern är professor i mikrobiologi och mamma till ett barn som drabbats svårt av Lyme-borrelios. På grund av denna personliga erfarenhet och hennes professionella bakgrund och träning, kunde hon se bristerna i de vetenskapliga resonemang som ligger bakom årtionden av missriktad policy, felaktiga diagnoser och behandlingar som misslyckas för så många. En intervju med en moder som kröp djupt ner i det kaninhål som forskningen runt Lyme-borrelios utgör.

Detta är andra delen av intervjun med dr Jack Lambert, en skotsk läkare som för närvarande arbetar som överläkare i infektionsmedicin på ett offentligt sjukhus i Dublin, Irland. Han har behandlat patienter med Lyme Borrelios i USA under 20 års tid och under de sista 5 åren i irland. Han har även lyckats behandla unga kvinnor som mått dåligt efter sin HPV vaccination, som verkar ha stimulerat en latent borrelia infektion. Dr Lambert delar med sig av sina erfarenheter med olika tilltagande sjukdomar och ser på likheten och skillnaden på hur de betraktas och behandlas. Här kan du läsa del 1: “ Vi saknar perfekta tester för att sätta diagnosen borrelia

måndag, 27 november 2017 22:39

Det finns inga perfekta prover för borreliadiagnostik

Written by

Dr Jack Lambert en skotsk läkare som för närvarande arbetar som överläkare i infektionsmedicin på ett offentligt sjukhus i Dublin, Irland. Han har behandlat patienter med Lyme Borrelios i USA under 20 års tid och under de sista 5 åren i Irland. Han har även lyckats behandla unga kvinnor som mått dåligt efter sin HPV vaccination, som verkar ha stimulerat en latent borrelia infektion. Dr Lambert delar med sig av sina erfarenheter med olika tilltagande sjukdomar och ser på likheten och skillnaden på hur de betraktas och behandlas.

onsdag, 22 november 2017 00:01

Lyme-borrelios och psykiatriska sjukdomar

Written by

Tillsammans med ett stigande antal komplexa kroniska sjukdomar orsakade av dolda patogener upplever vi att man uppfunnit begreppet ´somatiseringstörningar´. Detta oroar både pateinterna, som oftast får veta att de lider av psykiska störningar utan att man har utfört en korrekt utredning om den biologiska bakgrunden till deras symtom, och inte heller vilken behandling deras läkare givit dem. Denna artikeln är skriven av psykiatrikern Robert Bransfield och ger en bättre förståelse av interaktionen mellan hjärnan och kroppen och en kritisk analys av den funktion skapandet av det nya begreppet somatiseringssyndrom.

Efter sändningen av dokumentären ´Under täckmantel i de Tyska  Borreliaklinikerna´ som visats i Holländsk TV, har många patienter och deras familjer frågor och funderingar. Eftersom reportern som gjort den ursprungliga dokumentären ´Fusk eller Borrelia´ valde att inte redovisa båda sidors synpunkter, samlade vi ihop frågorna och bad den medicinske ledaren för en av de tyska kliniker som attackerats att svara på dem. En intervju med Dr. Carsten Nicolaus, grundare och ledare för BCA kliniken i Augsburg följer.

Professor Christian Perrone är en av de mest framstående forskarna inom medicinen i Europa, som tar borreliaepidemin på allvar och har hjälpt många franska borreliapatienter på sitt sjukhus nära Paris. Hans egen historia ger en insikt i hur medvetenheten om denna sjukdom ökat i Europa. Här kan du läsa hans berättelse, skriven exklusivt för On Lymes intervjuserie med läkare och forskare.

lördag, 30 september 2017 13:57

Förtroende eller misstro? (Del 2)

Written by

Den första delen av artikeln om det vårdslösa sätt som barnavårdsoganisationen “Trygga hem” skötte sin tjänsteutövning ifrågasätter om de bidrar till social välfärd och säkerhet genom sitt agerande. Hur kan en förtroendeläkare med vinkling i sin kvalitetshantering få göra en doktorsavhandling? Varför får denna organisation träna andra yrkesgrupper och vårdgivare att misstänka barnmisshandel vid ett stort antal sjukdomar och svartmåla så många holländska föräldrar?