Het eerste deel van ‘Zorgen om Jeugdzorg’ roept de vraag op of VT zo bijdraagt aan sociale cohesie en veiligheid. In hoeverre wordt het Vertrouwensprincipe gehanteerd, dat een fundament is voor iedere rechtstaat? Of wordt er eerder gehandeld op basis van wantrouwen?

Gepubliceerd in Blog
zaterdag, 30 september 2017 13:17

Zorgen om Jeugdzorg (deel 1)

Wat is er aan de hand met Jeugdzorg in Nederland? Dat is de vraag die iedereen zal hebben gehad, die de “jacht op ouders door Veilig Thuis” heeft gevolgd in de recente uitzending van EenVandaag en de artikelen in het AD, Follow The Money en van de auteur van dit artikel. Veilig Thuis en het ministerie van VWS ontkenden de problemen echter. Dit leidde tot een tweede exclusief interview met de BVIKZ voor de On Lyme website. Dit artikel is grotendeels geschreven op basis van dit interview en is aangevuld met diverse ontwikkelingen sinds de spraakmakende uitzending van EenVandaag.

Gepubliceerd in Blog

De BVIKZ voert een doorlopend onderzoek uit naar valse meldingen over verwaarlozing en mishandelingen van kinderen door Veilig Thuis. Inmiddels hebben zij 168 individuele dossiers samengesteld en grondig onderzocht. Meer dan dertig procent hiervan betreft zaken over kinderen met de ziekte van Lyme. 

Gepubliceerd in Blog

Innatoss Labs heeft bijna twee miljoen euro subsidie van de Europese Unie ontvangen om samen met drie Europese partners een betere test voor Lyme diagnostiek te ontwikkelen. Volgens Anja Garritsen, de directeur van Innatoss, kan iedereen morgen een nieuwe Lyme patient worden. Het risico om besmet te worden door een tekenbeet neemt toe en met de huidige stand van de technologie en kennis, is de kans aanwezig dat de acute infectie niet wordt gevonden en zo chronisch wordt. 

Gepubliceerd in Blog

Uit lopend onderzoek van de belangenvereniging van ouders met chronisch zieke kinderen BVIKZ blijkt dat in toenemende mate ouders met kinderen met Lyme problemen ondervinden met instanties zoals Jeugdzorg, Veilig Thuis en het AMK. Honderden meldingen over mogelijk onterechte aanklachten van Jeugdzorg zijn bij de BVIKZ binnengekomen. Topadvocaat Richard Korver staat verscheidene ouders bij in dergelijke zaken en geeft in dit interview enig inzicht in deze complexe materie en tips voor ouders met zieke kinderen.

Gepubliceerd in Blog
woensdag, 16 november 2016 15:42

Een onveilig thuis door Veilig Thuis?

VeiligThuis, de organisatie die beoogt kindermishandeling te voorkomen, is de laatste tijd in opspraak. De belangenvereniging BVIKZ onderzoekt dit en is inmiddels overweldigd door het aantal meldingen. Vooral van ouders met kinderen met Lyme. Dit valt samen met een voorbereiding met een verandering van de Jeugdwet, waarin wordt voorgesteld dat VeiligThuis in 2017 zonder tussenkomst van de rechter de voogdij over zieke kinderen van ouders af mag nemen. 

Gepubliceerd in Blog