Image is not available

Oplossers

Onderzoekers

Leiders

Lijders

Inzichten & Oplossingen

Slider

U bent ofwel zelf ziek door Lyme ofwel dicht bij iemand die dat is. In beide gevallen zult u zich verdwaald, genegeerd en eenzaam kunnen vullen in uw zoektocht naar zowel oplossingen als begrip uit uw sociale omgeving.

U bent beide welkom om lid te worden en dat kan al vanaf het eenmalige symbolische bedrag van een euro. Mocht u het geld hebben en ervoor over hebben, kan u altijd later het bijstellen.

Als Supporter of mantelzorger kunt u het Prijsloze e-boek Teken aan de Wand lezen. Dit zal u al een schat aan buirkbare informatie en inzichten geven; ook over wat de stichting in de toekomst met en voor kan betekenen. De auteur doneert tien procent van de financiele waardering voor het boek aan ons.

Lidmaatschap geeft u:

  • verbindingen met andere mensen in dezelfde positie als de uwe. U bent niet alleen op deze reis
  • leesbare updates over nieuwe publicaties, inzichten en ontdekkingen in de andere groepen in ons kenniscreatie systeem
  • uitnodigingen voor (online) films, webinars of andere manieren om bruikbare informatie te krijgen
  • manieren om uw ervaringsdeskundigheid en opgedane kennis bruikbaar voor anderen te maken in dit colectieve leerproces