Specifieke aanbevelingen aan de WHO voor de ICD 11-herziening

  1. Herziene ICD-codes zouden een completere lijst moeten bevatten van de verschillende stadia en manifestaties van Lyme-borreliose en relapsing fever..
  2. Codes voor borreliose geassocieerd met gevallen van plotseling overlijden als gevolg van niet-herkende Lyme-carditis, chronische congestieve cardiomyopathieën en chronische en progressieve encefalomyelitis, inclusief die met fatale uitkomsten, vereisen een specifieke afbakening in ICD-codering.
  3. Model borreliose codes om de reikwijdte en de variabiliteit van de infectie te weerspiegelen, zoals wordt gedaan met syfilis die codeert voor latente, serovariabele en seronegatieve infecties. Codes om deze vormen van syfilitische infectie te specificeren bestaan, maar ontbreken voor de ziekte van Lyme.
  4. Congenitale Lyme-borreliose vereist een duidelijke articulatie in de codes.
  5. Door teken overgedragen ziekteverwekkers zijn gerapporteerd bij een groot aantal huisdieren en wildreservoirs. Er is behoefte aan codificatie van borreliose - Lyme, Lyme-achtige en relapsing-koorts - als zoönosen om de diagnose, behandeling en profylaxe te begeleiden, inclusief voorzieningen voor recreatie en beroepsmatige blootstelling.
  6. Veel patiënten met Lyme-borreliose en andere door teken overgedragen ziekten ontwikkelen een verschillende mate van invaliditeit, die soms ernstig is. De klinische en laboratoriumbevindingen die de herkenning van beperkingen ten gevolge van Lyme-borreliose en andere door teken overgedragen ziekten ondersteunen, vereisen aandacht en articulatie in ICD11.
  7. Codes moeten worden herzien om zich te concentreren op borrelioseziekten in plaats van vectorbronnen en worden herzien om meerdere vectoren van transmissie nauwkeurig weer te geven voor pathogenen overgedragen door lichaamluizen of zachte tikken die kenmerkend worden gediagnosticeerd als de oorzaak van terugkomende feverborreliose.
  8. Een enkele tekenbeet kan de transmissie van een groot aantal bacteriële, virale of protozoale middelen tot gevolg hebben. Om deze reden is het van vitaal belang dat de ICD-codes een code voor tekenbeten bevatten, evenals voor spintbeten en insectenbeten. Op deze manier, moeten bepaalde symptomen die verband houden met door teken overgedragen ziekten zich manifesteren, zullen medische gegevens teruggaan naar het incident met tekenbeet en helpen bij het komen tot de juiste diagnose.
  9. Een aantal ongecodeerde aandoeningen die kunnen worden veroorzaakt door borreliose moeten op de juiste wijze worden genoteerd onder die omstandigheden; zoals wordt gevonden onder de ICD10-code G01 "Meningitis bij elders ingedeelde bacteriële ziekten".
  10. Er zijn andere door teken overgedragen ziekten, hoewel niet behandeld binnen de reikwijdte van dit document, dat meer articulatie van hun manifestaties verdient en door de WHO in de ICD11 wordt bijgewerkt.

De volgende aanbevelingen hebben betrekking op de bredere mandaten van de WHO

Het gebrek aan ondersteuning voor borreliose-onderzoek in Afrika ten zuiden van de Sahara komt tot uiting in onderrapportage en scheve mondiale prevalentiepercentages. Er moeten inspanningen worden geleverd om de surveillance en de studie van deze ziekten in deze regio te verbeteren.

Er moet een gezamenlijke inspanning worden geleverd om voorzieningen te treffen voor opname van Borrelia in differentiële diagnoses voor malaria, dengue, lassa en andere koortsen van onbekende etiologie in Afrika ten zuiden van de Sahara. Dit zou ervoor zorgen dat patiënten met klinische borreliose niet worden uitgesloten van de behandeling vanwege gemiste diagnoses.

De reisbegeleiding van de overheid moet nauwkeurige gezondheidswaarschuwingen bevatten voor reizigers in de landen en regio's onder het brede wereldwijde bereik van borreliose.

Vragen over reisgeschiedenis moeten worden geïntegreerd in de medische en klinische beoordelingen van patiënten.

Studies die verder gaan dan de acute presentatie van borreliose zijn nodig om de biologische basis voor de klinische ziektevariabiliteit die bij mensen wordt waargenomen te onderzoeken. Er is bijvoorbeeld een significante variatie in de presentatie van de ziekte, die waarschijnlijk te wijten is aan een combinatie van verschillende factoren die de interacties tussen pathogenen en gastheer beïnvloeden, waaronder de virulentie van de infecterende Borrelia-genospecies, de leeftijd, de genetische aanleg en de immuunstatus van de gastheer.

Er is een voortdurende behoefte aan het vinden van veelbelovende behandelingen van antibioticumcombinaties en niet-antibiotische behandelingen en om het begrip te vergroten met betrekking tot de overdracht van borreliose-infectie door andere bijtende insecten, bloedtransfusies, orgaantransplantaties en mogelijke seksuele overdracht.