WE ASK PROFESSIONALS TO ENDORSE THE DECLARATION BY SIGNING BELOW

Zoals je misschien wel weet, is Lyme Borreliose een medische en ook zeer gepolitiseerde ziekte. Huidige status-quo laat veel patiënten mis- of niet gediagnosticeerd, de behandeling wordt ofwel in de hand gehouden ofwel te kort om effectief te zijn en een gebrek aan herkenning van de persistentie van de infectie en de vele ernstige aandoeningen die het kan veroorzaken.

Dientengevolge blijven mensen met een behandelbare ziekte ziek en gestigmatiseerd, wat leidt tot sociaal isolement, faillissementen, zelfmoorden en andere verwoestende situaties. De huidige ICD-codes vormen de kern van deze wereldwijde kwestie van gezondheid en mensenrechten.

Als u een medische of wetenschappelijke professional bent die bereid is om onze zaak te steunen, kunt u dat doen door onze verklaring te onderschrijven door u aan te melden onderaan deze pagina. We kunnen ook aanbevelingen opnemen van professionals die:

 • microbiologen
 • entomologen
 • milieuwetenschappers
 • immunologen
 • bacteriologen
 • parasitologen
 • moleculaire biologen
 • klimatologen (iedereen die publiceert op vector-gedragen microben)
 • medische clinici
 • psychiaters
 • andere medische professionals (inclusief natuurlijke artsen en verpleegkundigen)
 • volksgezondheidsspecialisten
 • dierenartsen
 • tandartsen
 • mensenrechten leiders (bekend)
 • gezondheidsrechten leiders (bekend)
 • advocaten

Op dit moment verzamelen we niet van 'Lyme advocaten', omdat we aantonen dat degenen die zich bezighouden met borreliose een veel grotere groep omvatten dan Lyme-voorstanders en patiënten - hoewel iedereen die een voorspraak is naast een van deze professionele categorieën is zeer welkom!

Vertrouwelijkheid en goedkeuring

We zullen al uw informatie volledig vertrouwelijk houden totdat we 1000 of meer endorses hebben. We zijn van plan om de 1000+ Demand for Change-oproep te doen aan geschikte instellingen, zoals de VN, de EU, Unicef ​​en nationale gezondheidsinstanties.

Dit betekent dat je je NIET aanmeldt voor een openbare petitie of mailinglijst.

Vul uw goedkeuring in door onderstaande velden in te vullen. U krijgt daarna een mail ter bevestiging. 

Endorsement

Title**
Please add your Title, i.e. Mr., Ms., Prof., Dr,. etc.

Name**
Please add your name

Post-nominal titles**
Invalid Input

Profession**
Please add your profession

Country:**
Please add the country you work in

Email**
Please enter a valid email address

I am not a robot
Invalid Input

Send