Verklaring van 1000 medische, wetenschappelijke en mensenrechtenleiders

Veeleisende veranderingen om de Borreliose-epidemie aan te pakken

Het rapport 'UPDATING ICD11 Borreliose Diagnostic Codes: Edition One' werd op 7 juni 2017 geregistreerd door Dr. Dainius Pūras, de Speciale Rapporteur van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties voor het recht van iedereen om te genieten van de hoogst haalbare standaard van fysieke en mentale gezondheid.

Daarom kan het worden gebruikt als een referentie voor vele doeleinden, waaronder medische, wetenschappelijke, juridische, mensenrechten, volksgezondheid en economische analyse. Het legt de medische, wetenschappelijke en mensenrechtenbasis voor belangenbehartigers om een ​​uitgebreide reactie op de wereldwijde Lyme-Borreliose-pandemie te formuleren en te implementeren.

Deze aanpak is samengevat in de onderstaande verklaring en we vragen om uw aanbeveling als een medische professional, wetenschapper of professionals op een relevant ander gebied om deze acties te onderschrijven.

* Verklaring van 1000 medische, wetenschappelijke en mensenrechtenleiders vragen om veranderingen om de epidemie van Borreliose aan te pakken *

Wij vertegenwoordigen 1000 medische professionals, wetenschappers, juridische en mensenrechtenactivisten van over de hele wereld. Daarom eisen wij dat belangrijke instellingen die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid en het openbaar welzijn, de ernst van de borreliose-epidemie herkennen en erop reageren.

We bieden deze instellingen nu de volgende oplossingen en verklaren onze bereidheid om hen te helpen deze doelen te bereiken.

*Oplossingen*

1. Geef overheidsfinanciering om diagnostische tests voor borreliose te verbeteren, die momenteel onbetrouwbaar zijn. Er moet een deel van deze financiering worden gereserveerd voor nieuwe innovators.

2. Totdat dergelijke tests beschikbaar zijn, erken, ondersteun en accepteer de klinische diagnose van Lyme-borreliose.

3. Creëer stimulerende omgevingen voor meerdere innovatieve diagnostische tests om te concurreren met die patenten en reagentia in het bezit van de CDC en andere instellingen met verouderde patenten.

4. Verander de wetten zodat overheidsinstellingen en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van wetenschappelijke en medische innovaties geen octrooihouders kunnen zijn in dezelfde arena's van een concurrent die zij beoordelen of benaderen.

5. Moderniseer de ICD-codes van de WHO voor Lyme-borreliose om de complexiteit en ernst van de ziekte weer te geven.

6. Moderniseer de ICD-codes van de WHO voor relapsing fever borreliose.

7. Gebruik de verbeterde ICD-codes om de kwaliteit van borreliose-surveillance te verbeteren om:

het volksgezondheidsbeleid informeren
versterken van de 'One Health'-synergie - voor het verkrijgen van een optimale gezondheid van mens, dier en milieu
begrijpen en voorbereiden op de impact van klimaatverandering
8. Officiële erkenning van gecompliceerde en aanhoudende Lyme-borreliose is vereist.

9. Officiële erkenning van een handicap, inclusief episodische invaliditeit veroorzaakt door Lyme-borreliose is vereist.

10. Vereisen dat nationale gezondheidszorgstelsels en particuliere verzekeraars behandelingsdekking voor gecompliceerde en aanhoudende vormen van Lyme-borreliose herkennen en bieden. Kwalificerende behandelingen omvatten die welke voldoen aan de internationaal aanvaarde normen zoals het Institute of Medicine (IOM of US National Academies of science and medicine) 2011 criteria voor evidence-based richtlijnen ontwikkeling.

11. Stop de vervolging van artsen die klinische diagnoses en behandelingen gebruiken die voldoen aan de IOM-criteria voor normen voor het ontwikkelen van betrouwbare klinische praktijkrichtlijnen.

12. Bestraf de laster, het kibbelen, stigmatiseren en pesten van Lyme-patiënten.

13. Maak de differentiële diagnose van Lyme-borreliose onderdeel van standaard medische beoordelingen in landen waar de ziekten zijn vastgesteld. Het gebrek aan differentiële diagnose is met name problematisch voor bepaalde groepen - zoals ouderen. Onbehandelde Lyme-borreliose-symptomen kunnen bijvoorbeeld aandoeningen nabootsen die geassocieerd zijn met veroudering, b.v. artritis, dementie en gezichtsvermogen en gehoorverlies.

14. Geef de patiënten het recht om te kiezen tussen alle behandelingsopties die voldoen aan internationaal aanvaarde normen en vereisen medische professionals om patiënten over deze keuzes te informeren.

15. Verhoog de publieke financiering voor patiëntgericht onderzoek om de diagnose en behandelingen voor borreliose, andere door teken overgedragen ziekten en co-infecties te verbeteren.

16. In veel landen behoren kinderen tot de hoogste risicogroepen voor Lyme-borreliose. Organiseer collectieve aandacht voor de manier waarop de gezondheid van deze kinderen op de lange termijn kan worden behouden en hun levens vooruitgaan, zodat hun potentieel en dromen worden vervuld.

17. Vereisen openbare scholen en universiteiten om plannen te ontwikkelen om studenten te laten leren en leven met gecompliceerde en aanhoudende vormen van Lyme-borreliose.

18. Vereisen dat openbare instellingen hun werknemers die met deze complexe ziekte leven, huisvesten en zorgen voor de levering van hun diensten aan patiënten die leven met Lyme-borreliose

19. Betrek privé bedrijven en bedrijven bij het ontwikkelen van werkgeversbenaderingen om werknemers te ondersteunen die verzwakking of andere beperkingen vanwege Lyme-borreliose hebben.

20. Vereisen dat alle huidige regeringsgemeenschappen voor borrelioseonderzoek en -beleid hebben een belangenbehartiger voor de patiënt en de verzorger. Als u een professional bent die zich zorgen maakt over de ongepaste reactie op de wereldwijde Lyme Borreliose-epidemie, vragen wij u om uw goedkeuring voor dit actieplan. Op dit moment verzamelen we niet van Lyme-voorstanders of patiënten, omdat we aantonen dat degenen die zich bezighouden met borreliose een veel grotere groep omvatten dan Lyme-voorstanders en patiënten. Hoewel iedereen die een advocaat is naast een van deze professionele categorieën is, is het van harte welkom!

U kunt uw onderschrijving van deze declaratie hier toevoegen.